Przeglądy budowlane Zamość Przegląd, Powiat Zamojski Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy rzetelnie i fachowo.22-400 Rzezczypospolitej 4 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Zamość. Przeglądy roczne Zamość, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Zamość, ekspertyzy Henryk Górka sekretarz@powiatzamojski.pl starostwo@powiatzamojski.pl lubelskie 84 5300986

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów posiadających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Zamość
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Zamość
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Zamość
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Zamość
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Zamość

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Zamość
kontrole techniczne budynków Zamość

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Zamość Portal Zamość Miasto Zamość Przeglądy techniczne Zamość Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku